Privacy en cookiepolicy

Vanaf 25 mei 2018 moet ieder bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt een privacyverklaring hebben. Daarin lees je wat voor gegevens er verwerkt worden en wat daarmee gebeurt. Dit is de privacyverklaring van Sparkle Coach Ing. Dat wil zeggen dat je hier informatie vindt over wat ik bij mijn bedrijf Sparkle Coach Ing doe met jouw gegevens.

Sparkle Coach Ing is een eenmansbedrijf en bestaat uit de volgende persoon:

Ingrid Nieuwenhuijse
Laan van Insulinde 18
2103 TB Heemstede
ingrid@sparkle-coach-ing.nl 
www.sparkle-coach-ing.nl

Wat ik er eigenlijk allemaal mee bedoel:

Los van wat er allemaal verplicht in deze privacy statement moet staan (dat kun je hieronder lezen); weet dat mijn intentie in ieder geval is om jouw gegevens nooit te misbruiken. Dat wil zeggen dat ik alleen dingen van je opsla als je daar zelf toestemming voor geeft (door op akkoord te klikken in de cookiebar, door je in te schrijven op een van mijn activiteiten of door een formulier te versturen op mijn website).

Ik ben me er goed van bewust dat jouw privacy en de gegevens die je aan me verstrekt, soms heel gevoelig zijn. Daarom verzamel ik geen onnodige gegevens van je, zal je gegevens niet onnodig bewaren, en dat wat ik bewaar, wordt goed beschermd opgeslagen. Ik zal je nooit ongevraagd lastig vallen met reclame en natuurlijk deel ik je gegevens niet met anderen. Kortom: ik verzamel, bewaar en gebruik je gegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze hebt verstrekt; namelijk om te zorgen dat mijn dienstverlening past bij jou. Ik behandel een ander namelijk zoals ik zelf ook graag behandeld wil worden.

Cookies

Als je voor het eerst bij mij op de site komt, krijg je een pop-up met de vraag of je akkoord gaat met het verzamelen en opslaan van cookies (de cookiebar). Mijn website maakt namelijk gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door een website die je bezoekt automatisch op je harde schijf wordt opgeslagen.

De gegevens die een cookie verzamelt (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Om je te helpen een beter begrip te krijgen van dit beleid en de technologieën die ik gebruik, hanteer ik de volgende definities: kleine tekstbestanden (doorgaans bestaande uit letters en nummers) die in het geheugen van je webbrowser of apparaat worden geplaatst wanneer je een website of een boodschap bekijkt. Cookies stellen een website in staat specifieke apparaten of webbrowsers te herkennen.

Er bestaan verschillende soorten cookies:

‘Sessie Cookies’ zijn cookies die verlopen aan het eind van je browsersessie. Deze cookies helpen mij een link te leggen tussen jouw activiteiten gedurende die specifieke sessie.

‘Persistente Cookies’ zijn opgeslagen op je apparaat en blijven ook na je sessie bewaard. Deze cookies stellen mij in staat om jouw voorkeuren of activiteiten te onthouden over meerdere sessies.

‘First-Party cookies’ worden geplaatst door de website die je op dat moment bezoekt.

‘Third-Party cookies’ worden geplaatst door een derde partij los van de website die je op dat moment bezoekt.

Door te klikken op ‘Akkoord’ in mijn cookiebar ga je ermee akkoord dat mijn website cookies plaatst en op die manier gegevens bewaart. Ik gebruik de cookies niet om je te identificeren, maar om bezoekerservaringen bij te houden en te verbeteren.

Op dit moment gebruik ik de cookies nog niet voor marketingdoeleinden. Mogelijk ga ik dit in de toekomst wel doen; denk dan bijvoorbeeld aan een advertentie op een andere website voor mijn producten (nadat je mijn site hebt bezocht). Als je wilt kun je de instellingen van je browser wijzigen om cookies te weigeren.

Gezondheidsadviezen

Binnen Sparkle Coach Ing verwerk ik soms zeer gevoelige gegevens. Ik ben me daar terdege van bewust en zal alles doen dat binnen mijn mogelijkheden ligt om te zorgen dat jouw gegevens veilig zijn en niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor je ze aan mij hebt verstrekt.

Die gegevens die je aan me verstrekt via e-mails, intakeformulieren, anamneseformulieren, voedingsdagboeken, checklists, updateformulieren en evaluatieformulieren bewaar ik met als doel jouw behandeltraject te kunnen uitvoeren. Ik zal je gegevens nooit delen met derden en/of bedrijven; uitgezonderd de samenwerkingspartners die ik noem.

Al deze samenwerkingspartners zijn verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen, zoals het gebruik van SSL-encryptie en beveiligde dataopslag. Ook houden zij rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Ik bewaar jouw gegevens zolang je klant van me bent. Dit betekent dat ik je klantprofiel (account) bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wilt maken. Als je dit bij me aangeeft, zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Bij het indienen van zo’n vergeetverzoek, zal ik al jouw persoonsgegevens in mijn en door mij gebruikte systemen wissen. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen moet ik ook dan nog facturen met je (persoons)gegevens bewaren voor zolang de toepasselijke termijn loopt. Verder heeft niemand dan echter nog toegang tot je klantprofiel en documenten die ik naar aanleiding van je opdracht heb vervaardigd.

Webwinkel/samenwerkingspartners

Ik werk met een aantal samenwerkingspartners. Met ieder van hen heb ik (indien wettelijk verplicht) een verwerkersovereenkomst, zodat je er zeker van bent dat ook zij veilig en integer omgaan met jouw gegevens.

TransIP
Dit is mijn website hostingpartij. Zij slaan eveneens gegevens op en hebben hier toegang toe om mij technische ondersteuning te bieden, maar zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

WordPress
Dit is het softwaresysteem waarop mijn website draait. WordPress slaat gegevens op om mij technische ondersteuning te bieden, maar zal die gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Marieke Spanjaard
Dit is mijn websitebouwer. Zij slaat geen gegevens op, maar heeft hier toegang wel toe om mij technische ondersteuning te bieden. Ze zal gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Google Drive
Dit is mijn boekhoudsoftware. Hierin worden je facturen gemaakt en worden jouw persoonsgegevens dus gekoppeld aan wat je hebt gekocht. Ik ben wettelijk verplicht om deze boekhouding 5 jaar te bewaren. Het is echter wel mogelijk om jouw facturen te anonimiseren als je wilt dat dit eerder dan 5 jaar (na je bestelling) gebeurt. Verder heeft Google Drive geen toegang tot jouw gegevens.

Gmail
Dit is mijn e-mailprovider. Als je een mailtje naar me stuurt, komt dat in Gmail terecht. Om je goed te kunnen helpen (bijvoorbeeld om te kunnen terugzoeken wat mijn antwoord was op je vraag van een paar maanden terug) bewaar ik je mails 12 maanden nadat je ze naar me gestuurd hebt. Daarna sla ik de geanonimiseerde gegevens op en verwijder ik je email.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij mij reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik je vragen jezelf te legitimeren. Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik je gegevens op een verkeerde manier gebruik.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk / laat verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of die daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Daarvoor doe je een verzoek met die strekking aan mij via ingrid@sparkle-coach-ing.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens. Daarbij zit een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben. Dat doe ik onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk / laat verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Daarvoor doe je een verzoek met die strekking aan mij via ingrid@sparkle-coach-ing.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als ik je verzoek inwillig, stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk / laat verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Daarvoor doe je een verzoek met die strekking aan mij via ingrid@sparkle-coach-ing.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als ik je verzoek inwillig, stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat ik de gegevens tot je de beperking opheft, niet langer verwerk.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk / laat verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Daarvoor doe je een verzoek met die strekking aan mij via ingrid@sparkle-coach-ing.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als ik je verzoek inwillig, stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou. Dat zijn gegevens die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Sparkle Coach Ing in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten. Omdat dan de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Sparkle Coach Ing. Als je bezwaar maakt, zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik verwerk / laat verwerken aan jou ter beschikking stellen. Daarna staak ik de verwerking blijvend. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Ik verwerk jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met mij via ingrid@sparkle-coach-ing.nl.

Wijzigingen in het privacybeleid
Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerk, dan breng ik je daarvan per e-mail op de hoogte.